МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: (062) 311-03-91
Факс: (062) 311-01-75
E-mail: ,
 

Журнали

Український математичний вісник
Український математичний вісник
“Український математичний вісник” публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків
теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь,
рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики,
геометрії та топології.


Засновники:
Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і механіки НАН України,
Українське математичне товариство


Адреса редакції:
Інститут прикладної математики і механіки
Національної академії наук України
вул. Рози Люксембург, 74, 83114, Донецьк, Україна
Електронна пошта: UMB.Submission@iamm.ac.donetsk.ua
Тел.: 062 303 61 77
 

free counters


Самойленко А. М.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
sam@imath.kiev.ua

Березанський Ю. М.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
berezan@imath.kiev.ua

Горбачук М. Л.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
mgorb@imath.kiev.ua

Гутлянський В. Я.
ІПММ НАН України
вул. Р. Люксембург, 74
83114, Донецьк, Україна
vladimirgut@mail.ru

Iвасишен С. Д.
Національний технічний
ун-т України "КПІ"
ім. Ю. Федьковича
пр. Перемоги, 37
03056, Київ, Україна
ivasyshen_sd@mail.ru

Копачевський М. Д.
Таврійський національний ун-т
ім. В. І. Вернадського
вул. Ялтинська, 4
95007, Сімферополь,
Автономна Республіка Крим,
Україна
kopachevsky@list.ru

Королюк В. С.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
korol@imath.kiev.ua

Курта В. В.
Американське математичне товариство
416 Fourth street, P. O. Box 8604
Ann Arbor, MI, 48107-8604, USA
vvk@ams.org

Луковський І. О.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
lukovsky@imath.kiev.ua

Маламуд М. М.
ІПММ НАН України
вул. Р. Люксембург, 74
83114, Донецьк, Україна
mmm@telenet.dn.ua

Марченко В. О.
ФТІНТ НАН України
пр. Леніна, 47
61103, Харків, Україна
marchenko@ilt.kharkov.ua

Махно С. Я.
ІПММ НАН України
вул. Р. Люксембург, 74
83114, Донецьк, Україна
makhno@iamm.ac.donetsk.ua

Моторний В. П.
Дніпропетровський державний ун-т
пр. Науковий, 13
49050, Дніпропетровськ, Україна
mmf@ff.dsu.dp.ua

Нікітін А. Г.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
nikitin@imath.kiev.ua

Новіков Б. В.
Харкiвський національний ун-т
майдан Свободи, 4
61077, Харків, Україна
boris.v.novikov@univer.kharkov.ua

Пастур Л. А.
ФТІНТ НАН України
пр. Леніна, 47
61103, Харків, Україна
lpastur@flint.ilt.kharkov.ua

Перестюк М. О.
Київський національний ун-т
ім. Т. Шевченка
вул. Володимирська, 64
01033, Київ, Україна
far@ukr.net

Протасов І. В.
Київський національний ун-т
ім. Т. Шевченка
вул. Володимирська, 64
01033, Київ, Україна
i.v.protasov@gmail.com

Тригуб Р. М.
Донецький національній ун-т
вул. Університетська, 24
83055, Донецьк, Україна
roald.trigub@gmail.com

Хруслов Є. Я.
ФТІНТ НАН України
пр. Леніна, 47
61103, Харків, Україна
khruslov@ilt.kharkov.ua

Шарко В. В.
Інститут математики
НАН України
вул. Терещенківська, 3
01601, Київ-4, Україна
sharko@imath.kiev.ua

Шеремета М. М.
Львiвський національний ун-т
вул. Університетська, 1
79000, Львів, Україна
m_m_sheremeta@list.ru

Шишков А. Є.
ІПММ НАН України
вул. Р. Люксембург, 74
83114, Донецьк, Україна
shishkov@iamm.ac.donetsk.ua
Правила для авторів УМВ

Статті, що подаються до розгляду в журнал "Український математичний вісник" повинні бути написині на одній з наступних мов: англійська, російська, українська.

Редакція рекомендує надсилати електронний варіант статті в форматі PostScript або PDF з доданням ТеХ-файлу на E-mail: UMB.Submission@iamm.ac.donetsk.ua.

Стаття повинна бути виконана в одном з наступних редакторів: TEX, AMS-LATEX, LATEX або LATEX2e.

Малюнки (якщо такі є) повинні бути представлені в окремих файлах у одному з форматів ЕPS, BMP, TIFF, JPEG, с розрішуючою можливістю не меньш ніж 600dpi.

До кожної статті необхідно додавати наступну інформацію: повні поштові адреса всіх авторів, електронні адреси, анотацію статті власною мовою статті та англійською мовою, індекс предметної класиффкації MSC 2010 (доступно на http://www.ams.org/msc) та ключові слова і фрази.

Пильне прохання при оформленні ТеХ-файлу не перевизначати стандартні команди.

Зразок файлу

 

Повернення до списку