МОН ДНР Ministry of Education and Science of DPR
State Budgetery Institution
«Institute of Applied Mathematics and Mechanics»
 
 
 


Contacts

Address: DPR 83114, Donetsk, Voroshilovskiy district, Rosa Luxemburg Street, 74

Phone: +7 (856) 311-03-91
Fax: +7 (856) 311-01-75
E-mail:
 

Book Series

Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Том 4. В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, О.А. Довгоший, О.І. Кузнецова. Теорія апроксимації та гармонійний аналіз. - Київ: Наукова Думка, 2012. - 318 с.
Книга містить широке коло найостанніших результатів у галузі теорії апроксимації та гармонійного аналізу, отриманих співробітниками відділу теорії функцій ІПММ НАН України м. Донецьк. Серед цих результатів можна відмітити теореми по відомій проблемі С.М. Нікольського про наближення функцій з урахуванням положення точки на відрізку, точні нерівності типу Колмогорова для похідних дрробового порядку функцій однієї та багатьох змінних, узагальнення ряду класичних результатів теорії аналітичних функцій в одиничному колі на випадок обмежених однозв'язних областей (теорем братів Рісс, Вермера, Сеге та ін.), розв'язок задачі про одночасну апроксимацію функцій з просторів Харді, неполіпшувані нерівності типу Сідона для сферичних та поліедральних ядер Діріхле, m-кратні аналоги теорем Сідона-Теляковського, Фоміна, Фрідлі та ін.
Для професійних математиків і механіків, а також для широкого кола читачів, що цікавляться сучасними досягненнями в теорії апроксимації та гармонійного аналізу.
 

Download in PDF format
 

Back to the list